Thảm Yoga Jade Cotton hữu cơ Mysore, màu nhuộm thảo mộc thiên nhiên

2,450,000

  • Dòng thảm : Thảm yoga Du lịch Jade
  • Chất liệu : Cotton hữu cơ Mysore, màu nhuộm thảo mộc thiên nhiên
  • Kích thước : 183 cm x 68 cm x 0,3 cm
  • Cân nặng : khoảng 1.1 kg
  • Loại sản phẩm :   Cumin (thì là Ai Cập), Indigo (bột Lá chàm), Tulasi (cây húng quế), Turmeric (nghệ ), karungali (cây tầm gửi)