Tag Archives: Tổng quan Hot Yoga

Hot Yoga- Trường phái tập luyện độc đáo dưới nhiệt độ gần 40 độ C

Hot Yoga là trường phái tập luyện đặc biệt dưới nhiệt độ gần 40 độ C. Các học viên sẽ trải nghiệm 26 tư thế Asana và 2 bài tập thở ở lớp học này